De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Renard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Vincent Renard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Vincent Renard

Cumuleo