De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicole Wagner

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Nicole Wagner
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Nicole Wagner

Cumuleo