De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Renders

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Serge Renders
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Serge Renders

Cumuleo