De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Renier

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Freddy Renier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Freddy Renier

Cumuleo