De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patricia Wagner

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Patricia Wagner
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Patricia Wagner

Cumuleo