De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Renquin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Renquin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Renquin

Cumuleo