De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karl Reremoser

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Karl Reremoser
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Karl Reremoser

Cumuleo