De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Paul Wahl

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Paul Wahl
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Paul Wahl

Cumuleo