De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wolfgang Reuter

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Wolfgang Reuter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Wolfgang Reuter

Cumuleo