De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Xavier Richard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Xavier Richard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Xavier Richard

Cumuleo