De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hervé Rigot

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Hervé Rigot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Hervé Rigot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Hervé Rigot

Cumuleo