De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Riguelle

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernard Riguelle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernard Riguelle

Cumuleo