De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Rixhon

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Daniel Rixhon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Daniel Rixhon

Cumuleo