De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Robert

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Robert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Robert

Cumuleo