De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hervé Rondiat

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Hervé Rondiat
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Hervé Rondiat

Cumuleo