De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Roucou

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Roucou
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Roucou

Cumuleo