De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Ruyffelaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Ruyffelaere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Ruyffelaere

Cumuleo