De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Sacré

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Anne Sacré
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Anne Sacré

Cumuleo