De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marc Sacré

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Marc Sacré
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Marc Sacré

Cumuleo