De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Sail

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Sail
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Sail

Cumuleo