De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel Wart

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Emmanuel Wart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Emmanuel Wart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Emmanuel Wart

Cumuleo