De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Scheepmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Roger Scheepmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Roger Scheepmans

Cumuleo