De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Denis Wastiaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Denis Wastiaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Denis Wastiaux

Cumuleo