De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maximiliaan Scheirs

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Maximiliaan Scheirs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Maximiliaan Scheirs

Cumuleo