De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van SÚverine Waterbley

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door SÚverine Waterbley
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door SÚverine Waterbley

Cumuleo