De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Léonard Schillings

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Léonard Schillings
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Léonard Schillings
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Léonard Schillings

Cumuleo