De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Murielle Scholtus

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Murielle Scholtus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Murielle Scholtus
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Murielle Scholtus

Cumuleo