De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Schoonbroodt

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Schoonbroodt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Schoonbroodt

Cumuleo