De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Apollonia Schrauben

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Apollonia Schrauben
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Apollonia Schrauben

Cumuleo