De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joris Sels

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Joris Sels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Joris Sels

Cumuleo