De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Sevrin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Georges Sevrin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Georges Sevrin

Cumuleo