De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michele Siciliano

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michele Siciliano
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michele Siciliano

Cumuleo