De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Siebertz

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernard Siebertz
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernard Siebertz
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernard Siebertz

Cumuleo