De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fernand Simar

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Fernand Simar
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Fernand Simar
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Fernand Simar

Cumuleo