De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Simon

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Simon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Simon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Simon

Cumuleo