De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Simons

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Henri Simons
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Henri Simons

Cumuleo