De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Wauthier

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Wauthier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Wauthier

Cumuleo