De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Axel Soeur

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Axel Soeur
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Axel Soeur
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Axel Soeur

Cumuleo