De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Baudouin Sohier

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Baudouin Sohier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Baudouin Sohier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Baudouin Sohier

Cumuleo