De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Sommereyns

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Sommereyns
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Sommereyns

Cumuleo