De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Claude Spies

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Claude Spies
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Claude Spies

Cumuleo