De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Spineux

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Benoît Spineux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Benoît Spineux

Cumuleo