De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daničle Staquet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Daničle Staquet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Daničle Staquet

Cumuleo