De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-François Steffens

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-François Steffens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-François Steffens

Cumuleo