De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Sterpin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Sterpin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Sterpin

Cumuleo