De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josť Stes

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Josť Stes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Josť Stes

Cumuleo