De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Stevens

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Stevens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Stevens

Cumuleo