De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joannes Steverlynck

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Joannes Steverlynck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Joannes Steverlynck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Joannes Steverlynck

Cumuleo