De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Wertz

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Vincent Wertz
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Vincent Wertz
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Vincent Wertz

Cumuleo