De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Wry

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Charles Wry
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Charles Wry

Cumuleo